Hover

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra

Aģentūra uzsāka darbu 2015.gada 1.novembrī un darbojas saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.36 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras nolikums” realizējot nolikumā noteiktās funkcijas.

Galvenie darbības virzieni:

  • veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas;
  • veicināt tūrisma nozares attīstību;
  • īstenot pasākumus tūrisma nozares popularizēšanai;
  • nodrošināt informācijas sniegšanu un tās publisku pieejamību par tūrisma iespējām un objektiem pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • īstenot sadarbību tūrisma jomā ar pašvaldības un valsts iestādēm, kā arī uzņēmējiem.

Aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģija 2016.-2018. gadam
Aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģija 2019.-2021. gadam

Aģentūras struktūras:
Daugavpils Tūrisma informācijas centrs (TIC, Rīgas iela 22A, Daugavpils)
Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs (Nikolaja iela 5, Daugavpils)
Šmakovkas muzejs (Rīgas iela 22A, Daugavpils)

Aģentūras rekvizīti: 
Nosaukums: Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra
Vienotais Reģ.Nr.: 90010652160
PVN Reģ.Nr.: LV90010652160
Juridiskā adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils, LV-5401
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Konta nr: LV80TREL981295100200B

 

Kontakti:

Aģentūras direktore Žanna Kulakova tālr. +371 65400515
mob. +371 29265579
zanna.kulakova@daugavpils.lv
agentura@daugavpils.lv
Cietokšņa pārvaldnieks Jānis Dukšinskis tālr. +371 65424043
mob. +371 29405502
janis.duksinskis@daugavpils.lv
Cietokšņa pārvaldnieka vietnieks Jānis Ostrovskis tālr. +371 65424043
mob. +371 28445600
janis.ostrovskis@daugavpils.lv
Grāmatvede Līga Grāvele tālr. +371 65422818
mob. +371 26444810
liga.gravele@daugavpils.lv
agentura@daugavpils.lv
Aģentūras administratore Kristīne Ivanova
tālr. +371 65422818
mob. +371 26016084
kristine.ivanova@daugavpils.lv
agentura@daugavpils.lv
Vecākā eksperte tūrisma jomā Karolina Dedele tālr. +371 65422818
mob. +371 26444810
karolina.dedele@daugavpils.lv
turisms@daugavpils.lv
Daugavpils Tūrisma informācijas centrs (Rīgas iela 22a, Daugavpils)
Vecākā tūrisma informācijas konsultante Svetlana Grīnfelde tālr. +371 65422818
mob. +371 26444810
svetlana.grinfelde@daugavpils.lv
turisms@daugavpils.lv
Tūrisma informācijas konsultante
Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs (Nikolaja iela 5, Daugavpils)
Vecākais klientu apkalpošanas speciālists Vitālijs Petkuns tālr. +371 65424043
mob. + 371 28686331
vitalijs.petkuns@daugavpils.lv 
cietoksnis@daugavpils.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Jeļena Koževņikova tālr. +371 65424043
mob. + 371 28686331
cietoksnis@daugavpils.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Sandra Misjūne tālr. +371 65424043
mob. + 371 28686331
sandra.misjune@daugavpils.lv
cietoksnis@daugavpils.lv
Šmakovkas muzejs (Rīgas iela 22A, Daugavpils)
Apmeklētāju centra vecākais speciālists Viktors Andruškevičs mob. + 371 25666201
info@smakovka.lv
viktors.andruskevics@daugavpils.lv
Apmeklētāju centra speciālists Imants Kornijenko mob. + 371 25666201
info@smakovka.lv
imants.kornijenko@daugavpils.lv
Apmeklētāju centra speciālists Raivis Malnačs mob. + 371 25666201
info@smakovka.lv
raivis.malnacs@daugavpils.lv