Hover

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra

Aģentūra uzsāka darbu 2015.gada 1.novembrī un darbojas saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.36 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras nolikums” realizējot nolikumā noteiktās funkcijas.

Galvenie darbības virzieni:

  • veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas;
  • veicināt tūrisma nozares attīstību;
  • īstenot pasākumus tūrisma nozares popularizēšanai;
  • nodrošināt informācijas sniegšanu un tās publisku pieejamību par tūrisma iespējām un objektiem pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • īstenot sadarbību tūrisma jomā ar pašvaldības un valsts iestādēm, kā arī uzņēmējiem.

Aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģija 2016.-2018. gadam
Aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģija 2019.-2021. gadam

Aģentūras struktūras:
Daugavpils tūrisma informācijas centrs (TIC, Rīgas iela 22A, Daugavpils)
Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs (Nikolaja iela 5, Daugavpils)
Šmakovkas muzejs (Rīgas iela 22A, Daugavpils)

Aģentūras rekvizīti: 
Nosaukums: Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra
Vienotais Reģ.Nr.: 90010652160
PVN Reģ.Nr.: LV90010652160
Juridiskā adrese: Rīgas iela 22A, daugavpils, LV-5401
Banka: AS Citadele banka
Bankas kods: PARXLV22
Konta nr: LV34PARX0000850062470
Subkonts: 20210004730

Kontakti:

Aģentūras direktore Ilona Maksimčika tālr. +371 65400515
mob. + 371 25640999
e-pasts: ilona.maksimcika@daugavpils.lv
agentura@daugavpils.lv
Cietokšņa pārvaldnieks Jānis Ostrovskis tālr. +371 65424043
mob. +371 28445600
e-pasts: janis.ostrovskis@daugavpils.lv
Grāmatvede Līga Grāvele tālr. +371 65422818
mob. +371 26444810
e-pasts: liga.gravele@daugavpils.lv
agentura@daugavpils.lv
Vecākā eksperte tūrisma jomā Anna Burlakova tālr. +371 65422818
mob. +371 26444810
e-pasts: anna.burlakova@daugavpils.lv
turisms@daugavpils.lv
Vecākā tūrisma informācijas konsultante Karolina Dedele tālr. +371 65422818
mob. +371 26444810
e-pasts: karolina.dedele@daugavpils.lv
turisms@daugavpils.lv
Tūrisma informācijas konsultants Marija Ņikitina tālr. +371 65422818
mob. +371 26444810
e-pasts: turisms@daugavpils.lv
Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs (Nikolaja iela 5, Daugavpils)
Vecākais klientu apkalpošanas speciālists Vitālijs Petkuns tālr. +371 65424043
mob. + 371 28686331
e-pasts: vitalijs.petkuns@daugavpils.lv 
cietoksnis@daugavpils.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Sandra Misjūne tālr. +371 65424043
mob. + 371 28686331
e-pasts: sandra.misjune@daugavpils.lv,  cietoksnis@daugavpils.lv
Šmakovkas muzejs (Rīgas iela 22A, Daugavpils)
Apmeklētāju centra vecākais speciālists Viktors Andruškevičs mob. + 371 25666201
e-pasts: viktors.andruskevics@daugavpils.lv,  info@smakovka.lv
Apmeklētāju centra speciālists Svetlana Grīnfelde
Apmeklētāju centra speciālists Raivis Malnačs