Hover

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra

Aģentūra uzsāka darbu 2015.gada 1.novembrī un darbojas saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.36 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras nolikums” realizējot nolikumā noteiktās funkcijas.

Galvenie darbības virzieni:

  • veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas;
  • veicināt tūrisma nozares attīstību;
  • īstenot pasākumus tūrisma nozares popularizēšanai;
  • nodrošināt informācijas sniegšanu un tās publisku pieejamību par tūrisma iespējām un objektiem pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • īstenot sadarbību tūrisma jomā ar pašvaldības un valsts iestādēm, kā arī uzņēmējiem.

Aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģija 2016.-2018. gadam
Aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģija 2019.-2021. gadam
Aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģija 2022.-2024. gadam

 

Aģentūras struktūras:
Daugavpils Tūrisma informācijas centrs (TIC, Rīgas iela 22A, Daugavpils)
Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs (Nikolaja iela 5, Daugavpils)
Šmakovkas muzejs (Rīgas iela 22A, Daugavpils)

Aģentūras rekvizīti: 
Nosaukums: Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra
Vienotais Reģ.Nr.: 90010652160
PVN Reģ.Nr.: LV90010652160
Juridiskā adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils, LV-5401
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Konta nr: LV32TREL981295100100B

 

Kontakti:

Aģentūras direktora p.i. Jeļena Aferonoka tālr. +371 65400515
mob. +371 26495036
jelena.aferonoka@daugavpils.lv
agentura@daugavpils.lv
Cietokšņa pārvaldnieks Jānis Dukšinskis tālr. +371 65424043
mob. +371 29405502
janis.duksinskis@daugavpils.lv
Cietokšņa pārvaldnieka vietnieks Jānis Ostrovskis tālr. +371 65424043
mob. +371 28445600
janis.ostrovskis@daugavpils.lv
Galvenā grāmatvede Marina Novicka tālr. +371 65400514
marina.novicka@daugavpils.lv
agentura@daugavpils.lv
Aģentūras administratore Kristīne Ivanova
tālr. +371 65422818
mob. +371 26016084
kristine.ivanova@daugavpils.lv
agentura@daugavpils.lv
Vecākā eksperte tūrisma jomā Anna Burlakova tālr. +371 65422818
mob. +371 26444810
anna.burlakova@daugavpils.lv
turisms@daugavpils.lv
Daugavpils Tūrisma informācijas centrs (Rīgas iela 22a, Daugavpils)
Vecākā tūrisma informācijas konsultante Karolina Dedele  tālr. +371 65422818
mob. +371 26444810
karolina.dedele@daugavpils.lv
turisms@daugavpils.lv
Tūrisma informācijas konsultante Svetlana Grīnfelde tālr. +371 65422818
mob. +371 26444810
svetlana.grinfelde@daugavpils.lv
turisms@daugavpils.lv
Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs (Nikolaja iela 5, Daugavpils)
Vecākais klientu apkalpošanas speciālists Vitālijs Petkuns tālr. +371 65424043
mob. + 371 28686331
vitalijs.petkuns@daugavpils.lv 
cietoksnis@daugavpils.lv
Klientu apkalpošanas speciālists Ivars Račko tālr. +371 65424043
mob. + 371 28686331
ivars.racko@daugavpils.lv
cietoksnis@daugavpils.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Sandra Misjūne tālr. +371 65424043
mob. + 371 28686331
sandra.misjune@daugavpils.lv
cietoksnis@daugavpils.lv
Šmakovkas muzejs (Rīgas iela 22A, Daugavpils)
Ekspozīcijas vadītājs Raivis Malnačs mob. + 371 25666201
info@smakovka.lv
raivis.malnacs@daugavpils.lv
Apmeklētāju centra speciālists Artūrs Fišers mob. + 371 25666201
info@smakovka.lv
arturs.fisers@daugavpils.lv
Apmeklētāju centra speciāliste Lilita Slesare mob. + 371 25666201
info@smakovka.lv
lilita.slesare@daugavpils.lv