Hover
“Ripo raibās Lieldieniņas” Kalupē

Datums: 21. aprīlis

Laiks: 20:00

Norises vieta: Kalupes pagasta pārvalde


Lieldienu “ZAĶIS” izšūpos un gatavo pārsteiguma balvas raibākajai, stiprākajai, spilgtākai, modernākajai un ātrākajai olai. Pārsteigums sagaida tos, kuri ieradīsies Lieldienu “Zaķa” tērpā.
Varēs ieskatīties 2019. gada Modes skatē – Špoģu un Naujenes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu veidotajos tērpos.
Bet Ilūkstes jauniešu grupa “Takstsmērs” aicina uz groziņballi.