Hover

Jaunās izstāžu sezonas atklāšana Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā (4. sezona)

Jaunās izstāžu sezonas atklāšana Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā (4. sezona)

Datums: 20. septembris

Laiks: 16:00

Norises vieta: Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Mihaila iela 3, Daugavpils


Gada laikā tiek atklātas piecas izstāžu sezonas ar vairāk nekā 40 izstādēm dažādās mākslas jomās – glezniecībā, grafikā, tekstilā, keramikā, fotogrāfijā u.c., rādot reģiona, Latvijas un ārvalstu labākos mākslas projektus.

Lielākās plānotās izstādes 4. sezonā:
– Anita Meldere – glezniecība. Māksliniece, kas ir viena no vistiešāk vērtējamā Latvijas mākslas telpā kā abstraktās glezniecības meistare un šī virziena turpi-nātāja. Daudzu gadu garumā māksliniece ir uzticīga medijam, aktīvi iesaistās mākslas dzīvē Latvijā un pasaulē. Atzīmējot nozīmīgu dzīves jubileju, Rotko cen-tra sienām radīts speciāls un ekspresijās bāzēts glezniecisks stāsts par dzīvi.
– Osvalds Zvejsalnieks – glezniecība. Osvalds Zvejsalnieks ir Latgales glezniecī-bas viens no dižgariem, kas spilgti un nesamāksloti savā daiļradē kopj un lolo Latvijas ainavu glezniecības tradīcijas un spilgti kontrastainā toņkārtā attēlo mīļo Latgali. Nav mūsdienās vairs daudz spilgtu personību, kas kopj mākslas tradīcijas, un tās kopjot nezaudē aktualitāti un mūsdienīgumu attēlotajā. Izstāde solās būt viena no lielākajām mākslinieka pēdējā laika personālizstādēm Latvi-jā.
– Atmiņas (Lietuva). Projekts ir interesants un unikāls, jo tas balstās uz pieredzi un atmiņu, ko vienā darbā iekļauj divi mākslinieki, kuri var būt arī atšķirīgos mākslas medijos strādājoši. Projekts, kuru kā sēriju izkopis kurators jau tiek re-alizēts un citā tēmā aktualizēts trešo reizi Baltijas kultūras telpā, tas ir divu mākslinieku vienlaikus caur kopīgu darbu dialogs ar skatītāju gan caur mākslas darbu, gan caur uzrakstīto stāstu par attēloto. Viens otru papildina, stāsts vēstī-jumu un vēstījums stāstu.

 

Plašāka informācija par pasākumu: Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs