Hover

Ekskursijas

Ekskursiju pieteikšana:

Daugavpils tūrisma informācijas centrs
Rīgas iela 22a
+371 65422818 +371 26444810
turisms@daugavpils.lv

Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrs
Nikolaja iela 5, Daugavpils cietoksnis
+371 65424043 +371 28686331
cietoksnis@daugavpils.lv

Šmakovkas muzejs
Rīgas iela 22a
+371 65422818 +371 26444810
info@smakovka.lv  turisms@daugavpils.lv
www.smakovka.lv

Ekskursijas Daugavpils pilsētā*
Ekskursijas veids PIEAUGUŠIE
(cenas euro)
SKOLĒNI,STUDENTI,PENSIONĀRI, PERSONAS AR INVALIDITĀTI (cenas euro)
Pilsētas apskates ekskursija – 1.5h
(Daugavpils pilsētas vēsturiskā centra un Baznīcu kalna apskate)
Grupai līdz 20 cilvēkiem 28.00 EUR
Grupai līdz 30 cilvēkiem 40.00 EUR
Grupai līdz 40 cilvēkiem 50.00 EUR
Grupai līdz 50 cilvēkiem 60.00 EUR
Grupai līdz 20 cilvēkiem 21.00 EUR
Grupai līdz 30 cilvēkiem 30.00 EUR
Grupai līdz 40 cilvēkiem 38.00 EUR
Grupai līdz 50 cilvēkiem 45.00 EUR
Pilsētas apskates ekskursija – 2.5h
(Daugavpils pilsētas vēsturiskā centra, Baznīcu kalna un Daugavpils cietokšņa apskate)
Grupai līdz 20 cilvēkiem 40.00 EUR
Grupai līdz 30 cilvēkiem 50.00 EUR
Grupai līdz 40 cilvēkiem 60.00 EUR
Grupai līdz 50 cilvēkiem 75.00 EUR
Grupai līdz 20 cilvēkiem 30.00 EUR
Grupai līdz 30 cilvēkiem 38.00 EUR
Grupai līdz 40 cilvēkiem 45.00 EUR
Grupai līdz 50 cilvēkiem 56.00 EUR
 Ekskursija pa Daugavpils cietoksni – 45 min.
Grupai līdz 10 cilvēkiem 12.00 EUR
Grupai līdz 20 cilvēkiem 17.00 EUR
Grupai līdz 30 cilvēkiem 21.00 EUR
Grupai līdz 40 cilvēkiem 27.00 EUR
Grupai līdz 50 cilvēkiem 31.00 EUR
Grupai līdz 10 cilvēkiem  9.00 EUR
Grupai līdz 20 cilvēkiem 13.00 EUR
Grupai līdz 30 cilvēkiem 16.00 EUR
Grupai līdz 40 cilvēkiem 20.00 EUR
Grupai līdz 50 cilvēkiem 23.00 EUR
Ekskursija pa Daugavpils cietoksni un tematiskās ekskursijas – 1.5h
Grupai līdz 10 cilvēkiem 15.00 EUR
Grupai līdz 20 cilvēkiem 22.00 EUR
Grupai līdz 30 cilvēkiem 32.00 EUR
Grupai līdz 40 cilvēkiem 40.00 EUR
Grupai līdz 50 cilvēkiem 50.00 EUR
Grupai līdz 10 cilvēkiem 11.00 EUR
Grupai līdz 20 cilvēkiem 17.00 EUR
Grupai līdz 30 cilvēkiem 24.00 EUR
Grupai līdz 40 cilvēkiem 30.00 EUR
Grupai līdz 50 cilvēkiem 38.00 EUR
Ekskursija pa Daugavpils cietoksni un ekspozīcijas “Atmiņu lāde” apmeklējums – 2h
Grupai līdz 10 cilvēkiem 22.00 EUR
Grupai līdz 20 cilvēkiem 32.00 EUR
Grupai līdz 30 cilvēkiem 47.00 EUR
Grupai līdz 40 cilvēkiem 60.00 EUR
Grupai līdz 50 cilvēkiem 75.00 EUR
Grupai līdz 10 cilvēkiem 16.00 EUR
Grupai līdz 20 cilvēkiem 24.00 EUR
Grupai līdz 30 cilvēkiem 34.00 EUR
Grupai līdz 40 cilvēkiem 45.00 EUR
Grupai līdz 50 cilvēkiem 58.00 EUR
Pilsētas apskates ekskursija “Daugavpils pa tramvaja logiem” (līdz 1h) Cenu nepieciešams precizēt, zvanot uz Daugavpils tūrisma informācijas centru pa tālr.: +371 65422818, +371 26444810 vai, rakstot uz e-pastu: turisms@daugavpils.lv
ŠMAKOVKAS MUZEJS 
www.smakovka.lv 
/ Facebook: SmakovkasMuzejs
Ieejas biļete Personai 3.50 EUR Personai 2.50 EUR
Ģimenes biļete (3-8 personas) Personai 2.00 EUR
Šmakovkas muzeja apskate ar gidu – 1h Grupai no 9 līdz 40 cilvēkiem ieejas biļete personai 3.15 EUR Grupai no 9 līdz 40 cilvēkiem ieejas biļete personai 2.25 EUR
Individuālie gida pakalpojumi Šmakovkas muzeja ekspozīcijas apskatei  – 1h   Grupai no 1 līdz 8 cilvēkiem

Latviešu un krievu valodā 6.00 EUR
Angļu valodā 12.00 EUR

*Aģentūrai ir tiesības mainīt maksas pakalpojumu izcenojumus.