Hover

Pašvaldības aģentūra „TAKA”

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA” izveidota  2013.gada 21.februārī. Aģentūras uzdevumi ir veicināt Daugavpils novada tūrisma attīstību, izstrādāt tūrisma attīstības plānu, veidot jaunus tūrisma produktus, apzināt un sistematizēt informāciju par esošajiem un perspektīvajiem tūrisma, sporta un kultūras objektiem, izveidot un uzturēt tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzi, popularizēt Daugavpils novada tūrisma, sporta un kultūras objektus, organizēt tajos pasākumus, veikt suvenīru tirdzniecību, veicināt sadarbību ar tūrisma operatoriem, administrēt Višķu estrādi un stadionu.

Kontakti: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV- 5401;
Tālr. (+371) 654 76748; 29431360
e-pasts: taka@dnd.lv

www.daugavpilsnovads.lv

Pašvaldības aģentūra „TAKA”