Hover

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra “TAKA”

Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “TAKA” uzdevumi ir veicināt Daugavpils novada tūrisma attīstību, izstrādāt tūrisma attīstības plānu, veidot jaunus tūrisma produktus, apzināt un sistematizēt informāciju par esošajiem un perspektīvajiem tūrisma, sporta un kultūras objektiem, izveidot un uzturēt tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzi, popularizēt Daugavpils novada tūrisma, sporta un kultūras objektus, organizēt tajos pasākumus, veikt suvenīru tirdzniecību, veicināt sadarbību ar tūrisma operatoriem, administrēt Višķu estrādi un stadionu. Aģentūra “TAKA” izveidota  2013.gada 21.februārī.

Kontakti:

Juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV- 5401;
Tālr. (+371) 654 76748, 29431360,
e-pasts: taka@dnd.lv,
mājas lapas: www.daugavpilsnovads.lv, www.visku-estrade-stadions.lv

Aģentūras birojs (Rīgas iela 22, Daugavpils, LV-5401)
Aģentūras direktors Rolands Gradkovskis tālr. +371 65476748
mob. +371 29431360
e-pasts: rolands.gradkovskis@dnd.lv
Tūrisma organizatore Anna Briška tālr. +371 65424147
e-pasts: anna.briska@dnd.lv
Daugavpils Tūrisma informācijas centrs (Rīgas iela 22A, Daugavpils, LV-5401)
Tūrisma organizatore Jana Kezika tālr. +371 65422818
mob. +371 26109435
e-pasts: jana.kezika@dnd.lv