Hover

Latvijas simtgades pasākumi Daugavpils novadā

 8. novembris, 2018
Latvijas simtgades pasākumi Daugavpils novadā

Daugavpils novadā no 2018.gada 1. līdz 26.novembrim notiks daudzveidīgi pasākumi, kas veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai.

 

01.-18.11. Maļinovas saieta namā, Maļinova, Maļinovas pagasts

Izstāde “Maļinovas pagasts sejās un skaitļos”

 08.11. plkst. Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”, Daugavpils, Dobeles iela 30

 • Plkst. 15.00 Izstādes “Fotoliecības. Daugavpils novada iedzīvotāju valstiskās identitātes stiprināšana” atklāšana
 • Plkst. 16.00 Filmas “Vienīgā fotogrāfija” demonstrēšana
 • Plkst. 19.00 Latvijas danču vakars ar folkloras kopu “Dyrbyni”

 09.11.-26.11. Salienas pagasta bibliotēkā, Saliena, Salienas pagasts

 • Fotoizstāde “Salienas pagasts sendienās”
 • Novadpētnieciska izstāde “Atmiņu atspulgi”
 • Skaļas lasīšanas stunda “Dzejoļi par Latviju”

 08.11., plkst. 17.30 Demenes Kultūras namā, Demene, Demenes pagasts

Radošā darbnīca “Piespraudes ar Latvju rakstu zīmēm”

11.11., plkst. 13.00 Višķu pagasta bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punktā “Vīganti”, Vīganti, Visķu pagasts

Pasākums “Tu esi Latvija!”

 12.-25.11. Sventes Tautas namā, Svente, Sventes pagasts

Viktora Petaško darbu izstāde “Krāsas iedvesmots”

 13.11., plkst. 18.00 Višķu pagasta sabiedriskajā centrā, Višķi, Višķu pagasts

Svinīgs pasākums “Latvijai 100”

 14.11., Naujenes kultūras centrā, Lociki, Naujenes pagasts

 • Plkst. 17.30 Biedrības “ Rakstu sēta” austo grīdceliņu izstādes “Gara, plata tēva josta, nevar pūrā salocīt” atklāšana
 • Plkst. 18.00 Olgas Kuzminas fotoizstādes “Atzīšanās..” atklāšana

 

Ceturtdien, 15.novembrī

 15.11., plkst. 12.00 Laucesas Kultūras namā, Mirnijs, Lauceses pagasts

Koncerts

15.11., plkst. 14.00 Biķernieku kultūras namā, Biķernieki, Biķernieku pagasts

Svinības “Tava gaisma mūsu sirdīs mirdz!”

15.11., plkst. 15.00 Demenes Kultūras namā, Demene, Demenes pagasts

Koncerts “Latvijai 100”

15.11., plkst. 15.00 Medumu Kultūras namā, Medumi, Medumu pagasts

Pasākums “Manai dzimtai tēvu zemei”

15.11., plkst. 15.30 Maļinovas pagasta Saieta namā, Maļinova, Maļinovas pagasts

Pasākums “Daudz laimes, Latvija!”

15.11., plkst. 16.45 Naujenes Mūzikas un mākslas skola, Krauja, Naujenes pagasts

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts

15.11., plkst. 18.00 Kalupes pagasta pārvaldē, Kalupe, Kalupes pagasts

Svinīgais pasākums un koncerts “Skaista mana tēvu zeme”

15.11., plkst. 19.00 Salienas Kultūras namā, Saliena, Salienas pagasts

Pasākums

 

Piektdien, 16.novembrī

16.11., plkst. 17.00 Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”, Dobeles iela 30, Daugavpils

Svinīgs sarīkojums “100 gadi Latvijai” (ieeja ar ielūgumiem)

 

Sestdien, 17.novembrī

 17.11., plkst. 12.00 Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”, Dobeles iela 30, Daugavpils

Līksnas pagasta pasākums “Manai Latvijai 100”

17.11., plkst. 12.00 Nīcgales Tautas namā, Nīcgale, Nīcgales pagasts

Svinīgs pasākums “Mana zeme, Latvija”

17.11., plkst. 12.00 Tabores sabiedriskajā centrā, Tabore, Tabores pagasts

Svinīgs sarīkojums “Mīļa mana Tēvuzeme divu roku platumā”

17.11., plkst. 14.00 Vecsalienas pagasta pārvaldē, Červonka, Vecsalienas pagasts

Pasākums

17.11., plkst. 16.00 Kalkūnes pagasta pārvaldē, Kalkūni, Kalkūnes pagasts

Pasākums “Mana Zeme Latvija”

17.11., plkst. 16.00 Vaboles Kultūras namā, Vabole, Vaboles pagasts

 • Pasākums “Cik meilas man Latvijas vītas…”
 • Fotoizstāde “100.diena pirms simtgades”
 • Brāļu Puncuļu koncerts

17.11., plkst. 17.00 Sventes Tautas namā, Svente, Sventes pagasts

Pasākums “Skani, mana Latvija”

17.11., plkst. 18.00 Silenes Kultūras nama, Silene, Skrudalienas pagasts

Svinīgs sarīkojums

17.11., plkst. 19.00 Ambeļu Kultūras nams, Ambeļi, Ambeļu pagasts

Svētku pasākums

17.11., plkst. 19.00 Dubnas pagasta Kultūras namā, Dubna, Dubnas pagasts

Svinīgs pasākums

 

Svētdien, 18.novembrī

 18.11., plkst. 14.00 Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”, Dobeles iela 30, Daugavpils

Tautas deju ansambļa “Zelta sietiņš” (Rīga) koncerts

18.11., plkst. 15.00 Naujenes kultūras centrā, Lociki, Naujenes pagasts

Svinīgs pasākums “Naujenes sirdspuksti Latvijai”

Latvijas simtgades pasākumi Daugavpils novadā
Latvijas simtgades pasākumi Daugavpils novadā
Latvijas simtgades pasākumi Daugavpils novadā
Latvijas simtgades pasākumi Daugavpils novadā
Latvijas simtgades pasākumi Daugavpils novadā
Latvijas simtgades pasākumi Daugavpils novadā
Latvijas simtgades pasākumi Daugavpils novadā
Latvijas simtgades pasākumi Daugavpils novadā
Latvijas simtgades pasākumi Daugavpils novadā
Latvijas simtgades pasākumi Daugavpils novadā
Latvijas simtgades pasākumi Daugavpils novadā
Latvijas simtgades pasākumi Daugavpils novadā
Latvijas simtgades pasākumi Daugavpils novadā