Hover

Daugavpils City Municipality Tourism Development and Information Agency

Galvenie darbības virzieni:

  • veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas;
  • veicināt tūrisma nozares attīstību;
  • īstenot pasākumus tūrisma nozares popularizēšanai;
  • nodrošināt informācijas sniegšanu un tās publisku pieejamību par tūrisma iespējām un objektiem pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • īstenot sadarbību tūrisma jomā ar pašvaldības un valsts iestādēm, kā arī uzņēmējiem.

Departments of agency:
Tourist Information Centre  (22a Rigas Street, Daugavpils)
Daugavpils Fortess Cultural and Information Centre (5 Nikolaja Street, Daugavpils)
Shmakovka Museum (22a Rigas Street, Daugavpils)

Agency details:
Agency name: Daugavpils City Municipality Tourism Development and Information Agency
Registration number: 90010652160
Legal address: 22a Rigas Street, Daugavpils, LV-5401
Bank: AS Citadele banka
Swift code: PARXLV22
IBAN: LV34PARX0000850062470

Contacts:

Director Ilona Maksimčika T. +371 65400515
M. + 371 25640999
Email: ilona.maksimcika@daugavpils.lv
agentura@daugavpils.lv
Daugavpils fortress manager Jānis Ostrovskis T. +371 65424043
M. +371 28445600
Email: janis.ostrovskis@daugavpils.lv
Accountant Līga Grāvele T. +371 65424043
Email: liga.gravele@daugavpils.lv
agentura@daugavpils.lv
Senior tourism expert Lolita Kozlovska T. +371 65422818
M. +371 26444810
Email: lolita.kozlovska@daugavpils.lv
turisms@daugavpils.lv
Daugavpils Tourist Information Centre (22a Rigas Street, Daugavpils)
Senior Tourism Information Consultant Karolīna Dedele T. +371 65422818
M. +371 26444810
Email: karolina.dedele@daugavpils.lv
turisms@daugavpils.lv
Tourism Information Consultant Inna Bebre T. +371 65422818
M. + 371 26444810
Email: inna.bebre@daugavpils.lv
turisms@daugavpils.lv
Daugavpils Fortess Cultural and Information Centre (5 Nikolaja Street, Daugavpils)
Senior customer service specialist Māris Grunskis T. +371 65424043
M. + 371 28686331
Email: maris.grunskis@daugavpils.lv
cietoksnis@daugavpils.lv
Customer service specialist Jolanta Šmukste T. +371 65424043
M. + 371 28686331
Email: jolanata.smukste@daugavpils.lv 
cietoksnis@daugavpils.lv
Shmakovka Museum (22a Rigas Street, Daugavpils)
Visitor’s centre Senior Specialist Gunta Nagle M. + 371 25666201
Email: info@smakovka.lv